آزمون رضامندى زناشویى انریچ (فرم کوتاه )


مراجع محترم لطفا
1) به هر یک از سوالات زیر پاسخ دهید و هیچ سوالى را بدون پاسخ نگذارید.
2) سعى کنید این آزمون را نهایتا در 20 دقیقه تا 30 دقیقه به پایان برسانید.
3) هنگام پاسخ دادن تمرکز کامل داشته باشید.
4) سعى کنید در یک محیط آرام و به صورت کاملا تنها و حتما بدون دخیل کردن نظر دیگران به سوالات پاسخ دهید.
5) حتما اوضاع و احوال و شرایط روحی شش ماه اخیر خود را در نظر گرفته و مطابق با آن به سوالات پاسخ دهید.

1-من و همسرم يكديگر را درك می کنیم.(ضروری)
2-هرگز حتی برای يک لحظه از رابطه با همسرم تاًسف نخورده ام.(ضروری)
3-همسرم خلق و خوی مرا می شناسد و با آن سازگاری دارد.(ضروری)
4- از ويژگی های شخصیتی و عادات شخصی همسرم راضی نیستم.(ضروری)
5-وظايف مذهبی خود را خوب ايفا می کنم.(ضروری)
6-رابطه با همسرم رضايت بخش نیست و احساس می کنم مرا درك نمی کند.(ضروری)
7-از نحوه حل و فصل اختلاف هایمان خوشنود هستم.(ضروری)
8- از وضعیت اقتصادی خانواده و شیوه تصمیم گیری مربوط به آن راضی نیستم.(ضروری)
9- از نحوه برنامه ريزی برای اوقات فراغت و بودن در کنار همسرم بسیار خشنود هستم.(ضروری)
10-از نحوه ابراز عشق از سوی همسرم بسیار خشنود هستم.(ضروری)
11-از نحوه برخورد خود و همسرم با فرزندان راضی نیستم.(ضروری)
12-اگاهی اوقات همسرم قابل اطمینان نیست و همیشه خط مشی خود را دنبال می کند.(ضروری)
13-همسرم گاهی اوقات حرفهايی میزند که باعث تحقیر من می شود.(ضروری)
14-هنگام در میان گذاشتن مشكلات با همسرم معمولا فكر می کنم که او مرا درك نمی کند.(ضروری)
15-در تصمیم گیری های مالی مشكل داريم.(ضروری)
16-اينكه نمیتوانم بدون اجازه همسرم پول خرج کنم باعث آزارم است.(ضروری)
17-در اوقات فراغت وقتی همسرم در کنارم نیست به من خوش نمی گذرد.(ضروری)
18-از اينكه همسرم نزديكی را بدون توجه به احساساتم قبول يا رد کند ناراحت می شوم.(ضروری)
19-اينكه چه اندازه بايد به فرزندانمان برسیم برای ما به صورت مشكل درآمده است.(ضروری)
20-والدين ما با دخالت های خود مشكلاتی را در زندگی زناشويی ما بوجود می آورند.(ضروری)
21-اينكه چگونه به اعتقادات مذهبی مان عمل کنیم با همسرم اختلاف نظر داريم.(ضروری)
22-گاهی اوقات همسرم خیلی خودمحور است.(ضروری)
23-گاهی اوقات نمیتوانم خواسته هايم را به همسرم بگويم.(ضروری)
24-گاهی اوقات درباره مسائل جزئی، جر و بحث های جدی داريم.(ضروری)
25-از نحوه تصمیم گیری راجع به میزان پس اندازمان بسیار راضی هستم.(ضروری)
26-من و همسرم به مهمانی ها و فعالیت های اجتماعی مشابه علاقمند هستیم.(ضروری)
27- از میزان ابراز عشق و محبت (پیش از نزدیکی) از سوی همسرم راضی هستم.(ضروری)
28-من و همسرم در چگونگی کنترل رفتار فرزندانمان توافق داريم.(ضروری)
29-به قدر کافی با اقوام و دوستانمان رابطه خانوادگی داريم.(ضروری)
30-در زندگی زناشوئیمان دارای اختلاف عقیدتی جدی هستیم.(ضروری)
31-دير آمدن همسرم به منزل مرا ناراحت می کند.(ضروری)
32-همسرم کمتر احساساتش را با من در میان می گذارد.(ضروری)
33-وقتی مشكلی بین من و همسرم پیش می آيد تا حل آن تلاش می کنیم.(ضروری)
34-من و همسرم هر دو از بدهی هايمان مطلعیم و آنها برای ما مشكل جدی به شمار نمی آيند.(ضروری)
35-همسرم برای تفريح و گذراندن اوقات فراغتش با من وقت کافی نمی گذارد.(ضروری)
36-ما به دنبال يافتن راههايی هستیم تا از طريق آن بتوانیم روابط زناشوئیمان را بهبود بخشیم.(ضروری)
37- به نظر میرسد که فرزندان ما مشكلاتی را در روابطمان ايجاد می کنند.(ضروری)
38- از اينكه وقتم را با بعضی از بستگان همسرم صرف کنم، لذت نمیبرم.(ضروری)
39- من و همسرم درباره عمل به بعضی از مسايل مذهبی توافق نداريم.(ضروری)
40- گاهی اوقات همسرم خیلی مستبد است.(ضروری)
41- گاهی اوقات باور کردن تمام حرف های همسرم برايم مشكل است.(ضروری)
42- گاهی اوقات فكر می کنم کشمكش های بین من و همسرم پايان نخواهد يافت.(ضروری)
43- از اينكه همسرم برای اوقات فراغت برنامه ای ندارد، نگران هستم.(ضروری)
44- هنگام صحبت راجع به مسائل جنسی با همسرم کاملا احساس راحتی می کنم.(ضروری)
45- از زمانی که صاحب فرزند شده ايم برای با هم بودن فرصت کافی نداريم.(ضروری)
46- همسرم بیش از حد وقتش را با دوستان و اقوام می گذراند.(ضروری)
47- من به خاطر برخی اعتقادات همسرم احساس محدوديت می کنم.(ضروری)