آزمون شخصیت شناسی 370 - MMPI

مرحله 1 از 8

مراجع محترم لطفا :
1) به هر یک از سوالات زیر پاسخ دهید و هیچ سوالى را بدون پاسخ نگذارید.
2) سعی کنید این آزمون را نهایتا در 60 دقیقه تا 70 دقیقه به پایان برسانید.
3) هنگام پاسخ دادن تمرکز کامل داشته باشید .
4) سعى کنید در محیط آرام و تنها و حتما بدون دخیل کردن نظر دیگران به سوالات پاسخ دهید.
5) حتما اوضاع و احوال وشرایط روحى شش ماه اخیر خود را با سوالات مطابقت داده و به آنها پاسخ دهید.

1. مجله های فنی را دوست دارم.(ضروری)
2. اشتهای خوبی دارم.(ضروری)
3. بیشتر صبحها سرحال و بانشاط از خواب برمیخیزم.(ضروری)
4. کار کتابداری را دوست دارم.(ضروری)
5. با کوچکترين صدايی از خواب بیدار می شوم .(ضروری)
6. پدرم مرد خوبی است، يا (اگر پدرتان مرده است) پدرم مرد خوبی بود.(ضروری)
7. خواندن بخش حوادث روزنامه ها را دوست دارم.(ضروری)
8. معمولاً حرارت دست و پايم در حد طبیعی است.(ضروری)
9. زندگی روزانه من پر ازچیزهايی است که برايم جالبند.(ضروری)
10. تقريباً به اندازه سابق قادر به کار کردن هستم.(ضروری)
11. اغلب اوقات احساس میکنم چیزی گلويم را گرفته است.(ضروری)
12. از زندگی جنسی ام راضی هستم.(ضروری)
13. مردم بايد سعی کنند خوابهای خود را تعبیرکرده و به آنها عمل کنند.(ضروری)
14. از داستانهای پلیسی و اسرارآمیز خوشم می آيد .(ضروری)
15. در محیط کارم فشار و ناراحتی زيادی احساس میکنم .(ضروری)
16. گاهی اوقات فکرهايم آنقدر بد هستند که نمی توانم درباره آنها با کسی حرف بزنم.(ضروری)
17. معتقدم که زندگی با من خوب رفتار نکرده است(ضروری)
18. تهوع و استفراغ آزارم میدهد.(ضروری)
19. دوست دارم بفهمم ديگران درباره من چه فکر می کنند.(ضروری)
20. خیلی کم دچار يبوست میشوم.(ضروری)
21. گاهی اوقات خیلی دلم میخواهد از خانه فرار کنم.(ضروری)
22. فکر میکنم هیچکس مرا درک نمی کند.(ضروری)
23. گاهی اوقات طوری به گريه يا خنده می افتم که نمیتوانم جلوی آن را بگیرم.(ضروری)
24. گاهی اوقات ارواح شیطانی مرا تسخیر میکنند.(ضروری)
25. دوست دارم يک خواننده باشم.(ضروری)
26. وقتی به دردسر می افتم، بهترين کار برايم اين است که ساکت بمانم.(ضروری)
27. معتقدم که بايد جواب بدی را با بدی داد.(ضروری)
28. هفته ای چند بار ناراحتی معده اذيتم میکند.(ضروری)
29. گاهی اوقات دلم میخواهد فحش بدهم.(ضروری)
30. هرچند شب يک بار خوابهای وحشتناک میبینم.(ضروری)
31. برايم مشکل است که حواسم را روی يک کار متمرکز کنم.(ضروری)
32. تجربه ها و احساس های عجیب و غريب خاصی داشته ام.(ضروری)
33. خیلی کم نگران سلامتیم میشوم.(ضروری)
34. به خاطر رفتار جنسی ام هیچگاه به دردسر نیفتاده ام.(ضروری)
35. درگذشته گاهی چیزهايی دزديده ام.(ضروری)
36. اغلب اوقات سرفه میکنم.(ضروری)
37. گاهی دلم میخواهد چیزهايی را بشکنم.(ضروری)
38. گاهی روزها، هفته ها، يا ماهها بوده که دست و دلم به کاری نمیرفته است.(ضروری)
39. خوابم نامنظم و آشفته است.(ضروری)
40. بیشتر اوقات سردرد کلافه ام میکند.(ضروری)
41. گاهی دروغ میگويم.(ضروری)
42. اگر ديگران سرم کلاه نگذاشته بودند، موفق تر بودم.(ضروری)
43. قدرت قضاوت من بهتر از گذشته است.(ضروری)
44. هفتهای يک يا چند بار، بدون هیچ علتی، ناگهان بدنم داغ میشود.(ضروری)
45. درحال حاضر وضع سلامتیم مثل بیشتر دوستانم خوب است.(ضروری)
46. معمولاً هنگام ديدن دوستان سابقم اظهار آشنايی نمیکنم، مگر اين که آنها پیشقدم شوند.(ضروری)
47. تقريباً هیچ وقت در قلب يا قفسه سینه ام دردی نداشته ام.(ضروری)
48. بيشتر به جای پرداختن به کارهايم خیالبافی میکنم.(ضروری)
49. من فردی بسیار اجتماعی هستم.(ضروری)
50. اغلب مجبور بوده ام از کسانی اطاعت کنم که به اندازه من نمیفهمیدند.(ضروری)
دکمه بازگشت به بالا