آزمون میلون 3

مرحله 1 از 4

مراجع محترم لطفا
1) لطفا به هر یک از سوالات زیر پاسخ دهید و هیچ سوالى را بدون پاسخ نگذارید.
2) سعى کنید آزمون را بین 30 تا 45 دقیقه به اتمام برسانید .
3) هنگام پاسخ دادن تمرکز کامل داشته باشید.
4) سعى کنید در یک محیط آرام و تنها وحتما بدون دخیل کردن نظر دیگران به سوالات پاسخ دهید.
5) حتما اوضاع و احوال وشرایط شش ماه اخیر خود را با سوالات مطابقت داده و به آنها پاسخ دهید.

1-اخیرا،حتی صبح ها احساس ضعف و بیحالی میکنم.(ضروری)
2-برای قوانین و مقررات احترام زيادی قائلم ، زيرا از حقوق افراد حمايت میکنند.(ضروری)
3-به قدری از انجام دادن کارهای مختلف لذت می برم، که نمی توانم تصمیم بگیرم ، کدام يک را اول انجام بدهم.(ضروری)
4- بیشتر وقت ها احساس ضعف و خستگی میکنم .(ضروری)
5- چون فکر می کنم آدم بزرگ و مهمی هستم برايم مهم نیست که ديگران در مورد من چه فکری می کنند.(ضروری)
6- ديگران به اندازه کافی قدر کارها و زحمات مرا نمی دانند.(ضروری)
7- اگر خانواده ام به من زور بگويند احتمالا عصبانی می شوم و در برابر خواست آنها مقاومت می کنم.(ضروری)
8- مردم پشت سرم در مورد قیافه و رفتارم حرف می زنند و مسخره ام می کنند.(ضروری)
9- اغلب اگر کسی اذيتم کند به شدت از او انتقاد می کنم.(ضروری)
10- به ندرت تحت تاثیر چیزی قرار می گیرم.(ضروری)
11-هنگام راه رفتن نمی توانم تعادلم را حفظ کنم.(ضروری)
12- به آسانی و به سرعت احساساتم را بروز می دهم(ضروری)
13- استعمال مواد مخدر اغلب مرا به دردسر می اندازد.(ضروری)
14- گاهی اوقات با خانواده ام بسیار تند و خشن برخورد می کنم .(ضروری)
15- خوشی های من دوام چندانی ندارند.(ضروری)
16- من آدمی خیرخواه و فروتن هستم.(ضروری)
17- در نوجوانی به خاطر رفتار بدی که در مدرسه داشتم دچار دردسرهای فراوانی می شدم.(ضروری)
18-از ارتباط نزديک با ديگران می ترسم، زيرا ممکن است رسوا شوم و مسخره ام کنند .(ضروری)
19-دوستانی را انتخاب می کنم که بدی هايم را به من گوشزد کنند .(ضروری)
20- اغلب از دوره کودکی افکار غم انگیزی به خاطر دارم.(ضروری)
21- من ارتباط با جنس مخالف را دوست دارم.(ضروری)
22-بسیار دمدمی مزاج هستم، دايم نظرات و احساساتم را تغییر می دهم.(ضروری)
23-هرگز مصرف مواد مخدر، مشکل جدی در کارم به وجود نیاورده است.(ضروری)
24-چندسالی است که احساس می کنم در زندگی شکست خورده ام.(ضروری)
25-نمی دانم چرا اغلب دچار پشیمانی و احساس گناه می شوم.(ضروری)
26-ديگران نسبت به قدرت من حسادت می کنند.(ضروری)
27-اگر حق انتخاب داشته باشم ترجیح می دهم تنها کار کنم.(ضروری)
28-فکر می کنم نظارت و کنترل دقیق بر اعضای خانواده ام لازم و ضروری است.(ضروری)
29- ديگران مرا آدمی گوشه گیر و منزوی می دانند .(ضروری)
30- اخیرا دلم می خواهد چیزها را بشکنم .(ضروری)
31- من با جذابیت خودم می توانم توجه هر فرد خاصی را به خودم جلب کنم.(ضروری)
32- من همیشه دنبال اين هستم که دوستان جديدی پیدا کنم و با افراد تازه ای نشست و برخاست کنم.(ضروری)
33- اگر کسی از من انتقاد کند فورا خطاها و عیب های او را بیان می کنم.(ضروری)
34- تازگی ها به کلی خرد شده ام.(ضروری)
35-اغلب از انجام کار دست می کشم، زيرا می ترسم آن را درست انجام ندهم.(ضروری)
36-اغلب خشم و عصبانیتم را بروز می دهم و بعد پشیمان می شوم.(ضروری)
37- گاهی قدرت حس کردن را در بعضی از قسمت های بدنم از دست می دهم.(ضروری)
38- من بدون توجه به اين که انجام کاری چه اثری بر ديگران دارد کارم را انجام می دهم.(ضروری)
39- مصرف مواد مخدر ممکن است عاقلانه نباشد ولی در گذشته حس می کردم به آن احتیاج دارم.(ضروری)
40- من آدم آرام و ترسويی هستم.(ضروری)
41- اغلب احمقانه و بی مقدمه رفتار می کنم به طوری که بعدا مرا به دردسر می اندازد.(ضروری)
42- هرگز کسی را که از من سوء استفاده کرده نمی بخشم، يا موقعیت دردناکی را که تحمل کرده ام فراموش نمی کنم.(ضروری)
43- اغلب بعد از آن که حادثه برايم اتفاق افتاد احساس ناراحتی و تنش می کنم.(ضروری)
44- اکثر اوقات احساس افسردگی و ناراحتی وحشتناکی دارم.(ضروری)
45- همیشه سعی می کنم ديگران را از خود خشنود کنم حتی اگر از آنها بدم بیايد.(ضروری)
46- در مقايسه با ديگران ، همیشه کمتر به مسائل جنسی علاقه نشان داده ام.(ضروری)
47- وقتی اتفاق بدی می افتد، احساس گناه می کنم.(ضروری)
48- خیلی وقت پیش، صلاح خود را در اين ديده ام که با ديگران کمتر رابطه داشته باشم.(ضروری)
49-از بچگی مواظب بودم کسی سرم کلاه نگذارد.(ضروری)
50- از آدم هايی که خیال می کنند هر کاری را می توانند بهتر از من انجام دهند متنفرم.(ضروری)