پرسشنامه سلامت روان عمومی

1) به همه سوالات زیر با دقت پاسخ داده و هیچ سوالى را بدون پاسخ نگذارید .
2) این آزمون را در یک محیط،تنها و بدون دخیل کردن نظر دیگران پاسخ دهید .
3) سعى کنید آزمون را بین 10تا 15 دقیقه به پایان برسانید .
4) در پاسخ دادن به سوالات وسواس به خرج ندهید یکبار بخوانید و تمرکز کنید و پاسخ دهید

1- آيا از يک ماه گذشته تا به امروز کاملا احساس کرده ايد که خوب و سالم هستید؟(ضروری)
2- آیا از يک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده ايد که به داروهای تقويتی نیاز داريد؟(ضروری)
3 -آيا از يک ماه گذشته تا به امروز احساس ضعف و سستی کرده ايد؟(ضروری)
4- آيا از يک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده ايد که بیمار هستید؟(ضروری)
5- آيا از يک ماه گذشته تا به امروز سردرد داشته ايد؟(ضروری)
6- آيا از يک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده ايد که سرتان را محكم با چیزی مثل دستمال بسته اند يا اينكه فشاری به سرتان وارد میشود؟(ضروری)
7- آيا از يک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده ايد که بعضی وقتها بدنتان داغ و يا سرد میشود؟(ضروری)
8- آيا از يک ماه گذشته تا به امروز اتفاق افتاده که بر اثر نگرانی دچار بیخوابی شده باشید؟(ضروری)
9- آیا از يک ماه گذشته تا به امروز شبها وسط خواب بیدار می شويد؟(ضروری)
10- آيا از يک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده ايد که دايما تحت فشار هستید؟(ضروری)
11- آيا از يک ماه گذشته تا به امروز عصبانی و بدخلق شده ايد؟(ضروری)
12- آيا از يک ماه گذشته تا به امروز بدون هیچ دلیل قانع کننده ای هراسان و يا وحشت زده شده ايد؟(ضروری)
13- آیا از يک ماه گذشته تا به امروز متوجه شده ايد که انجام هر کاری از توانايی شما خارج است؟(ضروری)
14- -آيا از يک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده ايد که در تمامی مدت عصبی هستید و دلشوره داريد؟(ضروری)
15- آيا از يک ماه گذشته تا به امروز توانسته ايد خودتان را مشغول و سرگرم نگه داريد؟(ضروری)
16- آيا از يک ماه گذشته تا به امروز اتفاق افتاده که وقت بیشتری را صرف انجام کارها نمايید؟(ضروری)
17- آيا از يک ماه گذشته تا به امروز به طور کلی احساس کرده ايد که کارها را به خوبی انجام می‌دهید؟(ضروری)
18- آيا از يک ماه گذشته تا به امروز از نحوه انجام کارهايتان احساس رضايت میکنید؟(ضروری)
19- آيا از يک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده ايد که نقش مفیدی در انجام کارها به عهده داريد؟(ضروری)
20- آيا از يک ماه گذشته تا به امروز توانايی تصمیم گیری درباره مسايل را داشته ايد؟(ضروری)
21- آيا از يک ماه گذشته تا به امروز قادر بوده ايد از فعالیتهای روزمره زندگی لذت ببريد؟(ضروری)
22- آيا از يک ماه گذشته تا به امروز فكر کرده ايد که شخص بی ارزشی هستید؟(ضروری)
23 -آيا از يک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده ايد که زندگی کاملا ناامید کننده است؟(ضروری)
24 -آيا از يک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده ايد که زندگی ارزش زنده بودن را ندارد؟(ضروری)
25- آيا از يک ماه گذشته تا به امروز به اين مساله فكر کرده ايد که ممكن است دست به خودکشی بزنید؟(ضروری)
26- آیا از يک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده ايد که چون اعصابتان خراب است نمی‌توانید کاری انجام دهید؟(ضروری)
27- آيا از يک ماه گذشته تا به امروز به اين نتیجه رسیده ايد که ای کاش مرده بوديد و کلا از شر زندگی خلاص می‌شديد؟(ضروری)
28- آيا از يک ماه گذشته تا به امروز به ذهنتان رسیده است که بخواهید به زندگی خاتمه دهید؟(ضروری)