آزمون کلربوک

کارشناس محترم
لطفا به هر یک از سوالات زیر پاسخ دهید و هیچ سوالى را بدون پاسخ نگذارید.

1-سوالات شرح حال گیری چه اهمیتی دارد و در چه قسمت کلربوک پرسیده میشود؟(ضروری)
2-اگر مشتری گفت اشتباه شده چه اقدامی میکنیم ؟(ضروری)
3-چرا از کلربوک متمم استفاده میکنیم ؟(ضروری)
4-منع مصرف دمنوش لاغری چیست ؟(ضروری)
5-ترکیبات محصول دی دی کرم چست ؟(ضروری)
6-کالاندولا در ترکیب کدام کرم وجود دارد ؟(ضروری)
7-دوره درمان پک دمنوش لاغری قاشقی چقدر می باشد ؟(ضروری)
8-موارد اعتماد سازی چست ؟(ضروری)
9-کدام یک از محصولات شرکت گیاهی نیست ؟(ضروری)
10-حجم محصول ضد جوش چند میل است ؟(ضروری)