آزمون کلیپ

مشاوریار محترم
لطفا به هر یک از سوالات زیر پاسخ دهید و هیچ سوالى را بدون پاسخ نگذارید.

1-چرا میبایست طبق کلربوک صحبت کنیم ؟(ضروری)
2-چه چیزی در کلربوک بیشترین تاثیر را در فاکتور شدن دارد ؟(ضروری)
3-مدل جدید جشنواره افزایش درامد از چه زمانی شروع میشود ؟(ضروری)
4-برای افزایش درامد چه کاری باید انجام دهیم ؟(ضروری)
5-بیشترین مبلغ دریافتی ماهانه کارشناس در جشنواره قبلی چقدر بود ؟(ضروری)
6-نقطه قوت شرکت ما چیست(ضروری)
7-چرا بعضی از کارشناسان اعلام میکنند شماره های قطع کرده و اشتباه زیاد دارند ؟(ضروری)
8-بررسی مکالمات توسط تیم بهبود ویس چطور به اطلاع کارشناس میرسد ؟(ضروری)
9-مهم ترین قانون فروش چست ؟(ضروری)