آزمون رفع تعلیق همکده

مشاوریار محترم
لطفا به هر یک از سوالات زیر پاسخ دهید و هیچ سوالى را بدون پاسخ نگذارید.

1.چگونه و از چه طریقی حس نیاز مراجع را پر رنگ میکنید؟(ضروری)
2.چه مواردی حتما باید در معرفی مرکز و مشاوران عنوان شود؟(ضروری)
3.اگر مراجع ابتدای مکالمه اعلام کند موقعیت صحبت کردن ندارد چگونه ایشان را توجیه می کنید؟(ضروری)
4.اگر مراجع اعلام کند درخواست مشاوره ثبت نکرده و اشتباه شده چه مواردی باید بیان شود؟(ضروری)
5.اگر مراجع ابتدای مکالمه راجع به هزینه بپرسد ، چه توضیحی می دهید؟(ضروری)
6.دوره های مشاوره را توضیح دهید؟(ضروری)
7.سهمیه چیست و چه امتیازاتی دارد؟(ضروری)
8. کدامیک از گزینه های زیر تخلف است؟(ضروری)
9.نحوه ی تماس و ارتباط مراجع با مشاور را توضیح دهید؟(ضروری)
10. تکنیک تنور داغ در چه مواردی استفاده می شود؟(ضروری)