آزمون رفع تعلیق 5040

کارشناس محترم
لطفا به هر یک از سوالات زیر پاسخ دهید و هیچ سوالى را بدون پاسخ نگذارید.

1-ضمانت مرجوعی محصول به چه صورت است؟(ضروری)
2-کد تخفیف پزشکت چیست و چگونه فعال می شود؟(ضروری)
3-منع مصرفی که در بیشتر محصولات مشترک است چیست؟(ضروری)
4-بهترین جمله برای ارتباط گیری اولیه چیست؟(ضروری)
5-ترکیبات زیر شامل کدام یک از محصولات زیر می باشد؟(ضروری)
6-ماده اصلی سفید کننده ی دندان چیست؟(ضروری)
7-کی باید از تعیین وضعیت منتظر تماس استفاده کرد؟(ضروری)
8-کدام یک از جملات زیر درست است؟(ضروری)
9-ضمانت نامه ی مرجوعی چیست؟(ضروری)
10-اگر مشتری اعلام کند هزینه گران است چه مواردی باید بیان شود ؟(ضروری)